De warmte-units type AquaHeat Warmte-Koude afleverset, worden geprojecteerd in woningen of appartementen die zijn aangesloten op een warmtedistributienet. Bij een waterlekkage in het secundaire verwarmingssysteem wordt waterschade tot een minimum beperkt doordat het primaire en secundaire verwarmingssysteem d.m.v. een warmtewisselaar van elkaar gescheiden zijn. Functies: • Verwarmen van tapwater. • Regelen van het secundaire warmte koude systeem d.m.v. een mengregeling. • Drukscheiding tussen primair en secundair warmte koude systeem. • Warmte-koude leveren bij vraag van een externe thermostaat.