De AquaHeat warmte unit van het type Arctic HEX-120 TE-Booster levert uitmuntende prestaties en kan worden geprojecteerd in woningen of appartementen die zijn aangesloten op een LT centraal warmtedistributienet. Functies: Enkele specifieke kenmerken zijn: Middels onze AquaHeat Merecurius Remote Control kan de warmte-unit 24/7 op afstand gemonitord worden. Voor verdere specificatie hiervan verwijzen wij u naar onze brochure van de AquaHeat Merecurius. De AquaHeat warmte unit van het type Arctic HEX-120 kan worden geprojecteerd in woningen of appartementen die zijn aangesloten op een centraal warmtedistributienet. Bij een eventuele lekkage in het secundaire verwarmingssysteem wordt waterschade tot een minimum beperkt, doordat het primaire en secundaire verwarmingssysteem d.m.v. een warmtewisselaar (HEX-2) van elkaar gescheiden zijn. Functies: Enkele specifieke kenmerken zijn: De warmte-units type AquaHeat Warmte-Koude afleverset, worden geprojecteerd in woningen of appartementen die zijn aangesloten op een warmtedistributienet. Bij een waterlekkage in het secundaire verwarmingssysteem wordt waterschade tot een minimum beperkt doordat het primaire en secundaire verwarmingssysteem d.m.v. een warmtewisselaar van elkaar gescheiden zijn. Functies: • Verwarmen van tapwater. • Regelen van het secundaire warmte koude systeem d.m.v. een mengregeling. • Drukscheiding tussen primair en secundair warmte koude systeem. • Warmte-koude leveren bij vraag van een externe thermostaat.