Betrek ons vroeg in het proces van conceptontwikkeling voor optimaal rendement

Betrek ons vroeg in het proces van conceptontwikkeling voor optimaal rendement

Klanten benaderen ons met uiteenlopende vraagstukken voor een renovatie of nieuwbouwproject waarvoor een centrale opwekker aanwezig is zoals stadsverwarming, centrale CV-ketel of WKO-installatie. Zodra ik luister naar behoeften, kan ik al snel inschatten/beoordelen wat ze nodig hebben. Ik raak nooit uitgepraat over techniek en vind een adviserende rol geweldig. Als je het goed doet, kan het je optimaal rendement opleveren. Daarom worden wij graag zo vroeg mogelijk in het proces van conceptontwikkeling betrokken. Wij kijken graag mee naar een bestek en ontwerp om te zien of iets technisch wel of niet kan.

Trots op onze afleversets WKW-S-3,5P en AquaHeat Mercurius Remote Control

Een opdracht als de Zalmhaven I vind ik gaaf. Het wordt de hoogste toren van de Benelux en met zijn 215 meter hoogte bepaalt deze straks de Skyline van Rotterdam. Dus de technische vraagstukken daarvan bekijken en begeleiden is een mooie uitdaging. Ze kwamen bij ons uit omdat wij de enige zijn die afleversets aanbieden voor verwarming en koeling. Ik begin altijd met het stellen van veel vragen, zoals:

  • Wat voor distributienet hadden jullie in gedachten?
  • Wat is de verwachtte tapwaterbehoefte?
  • Hoe wil je alles aangestuurd hebben?
  • Hoe wil je alles monitoren, beheren en optimaliseren?

Zij durven het aan ons nieuwe model WKW-S-3,5P inclusief Mercurius in de Zalmhaven I te installeren, wat staat voor Warmte Koude Warm tapwater, scheidingswisselaar t.b.v. 3,5 pijps distributienet. Het gave aan dit model is dat je met een centrale hoofdleiding minder uit de voeten kan en dat je met een meting alle warmte- en koude trajecten kunt meten.

Ook hebben ze, op ons advies, gekozen voor het toepassen van de AquaHeat Mercurius Remote Control module. Hiermee kan je via het NB-IoT netwerk (dus zonder internet van de klant) per project iedere afleverset op afstand monitoren en beheren. Je kan zeer gerichte storing diagnoses maken zodat de servicemonteur gericht kan werken, parameters in de afleverset verstellen om de installatie te optimaliseren en software updates uitvoeren. De beheerder ziet hierdoor zelfs sneller dat er zich een storing voordoet voordat de bewoner het zelf in de gaten heeft. En je kan via de Mercurius de energiestanden verzamelen zodat de exploitant deze kan afrekenen met de bewoner.

Voordelen voor verschillende partijen

Reken maar uit. Een energiemeter kost al snel ca. € 250,- en er moeten er 500 in. Normaal heb je twee energiemeters per unit nodig, nu maar een. Het scheelt dus de helft. En de regeling is gemodificeerd, dus hij regelt sneller, efficiënter en accurater.

Voorheen bestond een unit uit mechanische componenten. Zoals tapwater langzaam openen en sluiten na het warm tappen uit de kraan. Het stroomt dus nog even door. Dat noem je een overshoot en kost energie. Met het nieuwe model gaat de klep binnen een paar seconden dicht als je de kraan uitzet. Dat scheelt veel energie.

En de warmtepomp om energie te leveren draait een beter rendement door een gunstiger temperatuurtraject. Hij regelt het beste op lage temperaturen. Omdat je het water verder uitkoelt, kun je met minder water hetzelfde vermogen leveren. Precies aansturen op de gewenste retourtemperatuur uit de unit is dus efficiënter. Het is voor drie partijen interessant:

De energie exploitant/leverancier. Hij rekent af op gebruik maar als hij minder water hoeft rond te pompen en verplaatsen, scheelt het hem energieverbruik. Interessant voor zijn winstmarge dus.
De projectontwikkelaar. Omdat hij minder en efficiëntere untis plaatst, scheelt hem dat ontzettend in de aanschaf en installatiekosten.
De installateur. Doordat al onze sets softwarematig af fabriek van alle juiste specifieke instellingen kunnen worden voorzien heeft de installateur hier maximaal gemak van bij het installeren van onze sets. Inbedrijfstellen word hierdoor praktisch overbodig.
Je merkt… ik raak hier niet over uitgepraat. Maar waar het mij vooral om gaat is dat wij deze voordelen alleen kunnen bereiken als wij vroeger in het proces worden betrokken dan meestal gebeurt.

Wij hebben snel in gaten, of wat is bedacht wel of niet kan

Wij hebben voor iedere technische uitdaging een oplossing en daar ben ik ontzettend trots op. Daarom is het de moeite waard om ons eerder in het proces van conceptontwikkeling te betrekken. Als wij naar het ontwerp kijken en naar de wensen luisteren kunnen we goed technisch advies geven voor een optimaal rendement. Zo kunnen wij bijdragen aan een optimaal werkende, comfortabele en rendabele installatie.

Wij hebben (mede) door schade en schande zoveel technische ervaring dat we er een duidelijke visie op hebben. En als een installateur een visie heeft op een bepaald concept, kunnen wij snel zien en beoordelen of het wel of niet overeenkomt met wat er tot dusverre op papier staat. Of wat is bedacht technisch gezien wel of niet lukt of anders of beter kan.

Adviseurs adviseren. Wij produceren en leveren daadwerkelijk.

Installatieadviseurs adviseren, zoals de naam al zegt. Wij produceren en leveren ze daadwerkelijk en het is ons er alles aan gelegen om de klant een optimaal product te leveren. Daarnaast voelen wij ons medeverantwoordelijk.

We hebben om die reden ook wel eens bedankt om te participeren in een project omdat het advies niet goed was. Ze wilden duurzaam zijn, maar dat bleek niet uit het ontwerp, de bestekken, de tekeningen en hoe men uiteindelijk het project wilde realiseren.

Installatieadviseurs doen mee aan aanbestedingen met bestekken waarin ze hun advies uitbrengen. Wij zouden al in het advies betrokken willen worden zodat onze ervaring en adviezen in het bestek geïntegreerd kunnen worden. Dan weet je zeker: dit bestek klopt technisch aan alle kanten en gaat alleen voor optimaal resultaat. In plaats van achteraf kijken of we het kunnen passen of meten.

Wil je hier meer over weten? Ik hoor het graag.

Jeffrey Kroon: jk@fortes-es.nl of 06 53 70 16 05.

Meer nieuws bekijken?

Terug naar al het nieuws

Interesse? Neem contact met ons op.

  • +31 (0)30 293 0236
  • info@fortes-es.nl