Continuïteit belangrijker dan maximaal resultaat als marktsituatie wijzigt

Continuïteit belangrijker dan maximaal resultaat als marktsituatie wijzigt

Ik ben een entrepreneur gedreven door technische kennis en hou van de combinatie entrepreneurship en technische innovatie. Alleen staat nu entrepreneurship gecombineerd met het menselijke voorop. Continuïteit is in deze crisis belangrijker dan het maximale resultaat. Het gaat nu om saamhorigheid en letterlijk en figuurlijk overleven. Ik ben trots op ons team en vertrouw erop dat we hier goed doorheen komen. Maar ik vind het ook jammer te zien dat veel bedrijven een egoïstische houding aannemen en zeer eenzijdige maatregelen nemen.
Vertrouwen in de toekomst

Wij maken deel uit van de Supply Chain Vital Sector in Nederland. Onze warmte-units voorzien huishoudens 24/7 van warmte en warmwater, middels energie die afkomstig is van energiebedrijven of andere district energienetwerken. De behoefte aan nieuwbouw- en renovatiewoningen verdwijnt niet, evenals de energietransitie die op stapel staat. Wij houden daar focus op en laten ons niet leiden door de negatieve berichtgeving die de media onze sector wil aanpraten. Uiteraard zal deze periode in bepaalde mate zijn uitwerking hebben, maar dat is geen reden tot paniekvoetbal. Daarom zetten wij nu continuïteit boven maximaal resultaat. We houden er wel rekening mee dat er eventueel een mindere periode aankomt. Hoe lang die dan duurt, tja? Wij zijn zeer tevreden, als we die dan weer met het hele Fortes team letterlijk en figuurlijk overleven. Waarbij de gezondheid voorop staat.

Wij willen ons marktaandeel behouden en ons steentje bijdragen aan het verwezenlijken van de energietransitie. Daarvoor moeten we vooruitstrevend blijven in maatwerk voor bepaalde systemen. Dat doen we door technische oplossingen en met een fantastisch en vakkundig team. Vanuit entrepreneurship spelen we in op marktsituaties, zoals die zich voordoen. Je kan de markt niet aanpassen. De koers en focus van je bedrijf wel.

Eenzijdig beslissen kan echt niet

Wij zien klanten die proberen eenzijdig een betalingstermijn te verlengen en dan ook nog een betalingskorting trachten te kunnen claimen. Dan zijn ze bij ons het verkeerde adres. In een periode als deze moeten we elkaar juist helpen, door onder andere op een correcte manier aan onze betalingsverplichtingen te blijven voldoen. Juist nu! En natuurlijk, als een klant belt en zegt: “Luister, mogen wij de betalingstermijn tijdelijk verlengen, want deze crisis heeft een grote impact op ons”, dan zijn wij echt bereid om daar gehoor aan te geven. Maar dan wordt het wel vooraf overlegd, zoals het hoort.

De crisis was nog geen twee weken aan de gang en grote mode- en parfumerieketens eisten hun huur niet te hoeven betalen en gelijk mensen te mogen ontslaan. Dat kan echt niet. Dat moeten we ook niet accepteren, door niet meer bij deze organisaties te kopen. Steun liever de lokale parfumerie en modewinkel.

Bij veel van die grote organisaties zitten louter Financial Controllers aan het roer, die uitsluitend kijken naar de winst onderaan de streep. Niet alleen voor de winst van de onderneming, maar vooral voor hun eigen bonus die daaraan gekoppeld zit. Zij gooien er liever tientallen mensen uit, dan dat zij hun persoonlijke bonus op het spel zetten.

Het irritante van deze Hire & Fire cultuur is, dat ze er vaak nog mee wegkomen ook. Ze ontslaan nu mensen om resultaten goed te krijgen. En als de markt weer hersteld is, nemen ze gewoon weer nieuwe mensen aan. Vervolgens roepen die Financial Controllers: “Kijk mijn aanpak heeft gewerkt”. Echt verschrikkelijk, zo ga je niet met mensen om. Achter elk ontslagen personeelslid zit ook een familie.

De echte entrepreneurs komen bovendrijven

Ik geloof dat de echte entrepreneurs nu boven komen drijven. Duurzame en creatieve ondernemers die zorgen voor hun mensen en de maatschappij. Als je nu de rust bewaart en continuïteit vooropstelt, kan het ontslaan van mensen tot een minimum beperkt blijven of zelfs voorkomen worden. Natuurlijk begrijp ik dat het in veel gevallen soms niet anders kan en dat er branches zijn die het heel en heel moeilijk hebben. Denk aan de horeca, entertainment en reiswereld, die hebben het echt zwaar te verduren.

In deze tijd draait het om continuïteit en saamhorigheid. Als ondernemer moet je nu opstaan en de waarde inzien van de mensen die jaren keihard voor je hebben gewerkt en zorgden voor continuïteit.

Ik ben trots dat we bij Fortes Energy Systems eerlijk zijn en elkaar behandelen zoals je zelf ook behandeld wilt worden. Cliché maar wie goed doet, goed ontmoet. Wij hebben een fijne organisatie met mensen die met plezier naar werk komen. Dat geeft als ondernemer veel voldoening. We zijn geen echte familie, maar het voelt als een familiebedrijf. Het gaat om: plezier, vreugde, geluk en er voor elkaar zijn. Dat is wat we als mens nastreven. Waarom maken sommige bedrijven en mensen daar dan zo’n rommeltje van? En ja, wij zijn ook een commerciële organisatie en moeten geld verdienen, maar de hoofdmoot is plezier hebben in wat je doet.

Sinds de crisis heeft niemand geklaagd dat ze niet naar werk willen komen. Dat is het resultaat van een fijn team hebben. Tot nu toe hebben wij twee keer echt bezoek op kantoor gehad en dat is wel een beetje vreemd dan ineens. Laatst was hier de directie van een van onze grootste klanten. Dan sta je daar elkaar een beetje schaapachtig aan te kijken, op twee meter afstand. Dat was gek, een meeting start immers altijd met een vriendelijke begroeting en ferme handdruk. Maar goed, we zijn er nog en we maken er samen het beste van. Ik hoop dat iedereen dat doet en dat de echte entrepreneurs uiteindelijk wederom het verschil zullen gaan maken.

Wil je hier een keer over sparren? Laat het me weten.

Dirk Ockhuizen: dno@fortes-es.nl of 06 – 53 50 00 30.

Meer nieuws bekijken?

Terug naar al het nieuws

Interesse? Neem contact met ons op.

  • +31 (0)30 293 0236
  • info@fortes-es.nl