Arctic DP-520VK TE-Booster

De AquaHeat warmte-units type Arctic DP-520VK i.c.m. TE-Booster worden geprojecteerd in woningen of appartementen die zijn aangesloten op een LT centraal warmtedistributienet. Functies:
 • Indirect tapwater verwarmen
 • Directe verwarming
Enkele specifieke kenmerken zijn:
 • Geschikt voor primaire aanvoertemperatuur van > 50°C
 • Permanente thermische desinfectie in de TE-Booster®
 • Geschikt voor warmtapwaterverbruik conform NEN 5128:2004 en ISSO 72
 • Dubbelwandige warmtewisselaar met Kiwa keur.
 • 100% voorkeursschakeling op warm tapwater
 • Elektrische voeding 230 V, 50 Hz (N-L-PE)
 • EPP isolatiebox
 • Geen bewegende delen in tapwatercircuit en daardoor zeer gering drukverlies
 • Geïntegreerde montagebeugel met afsluiters.
 • Geavanceerde elektronische regeling voor een zeer hoog warmwatercomfort
 • Dankzij auto-tuning is de regeling in staat te anticiperen op de verschillende bedrijfssituaties, als gevolg van drukverschil en temperatuurvariaties in het primaire distributiesysteem. Door deze functie ontstaat een snelle en stabiele regeling.
 • Mogelijkheid tot monitoren en beheer op afstand
Middels onze AquaHeat Merecurius Remote Control kan de warmte-unit 24/7 op afstand gemonitord worden. Voor verdere specificatie hiervan verwijzen wij u naar onze brochure van de AquaHeat Mercurius.

Neem contact met ons op