2006

Samenwerking met Danfoss District Energy wordt aangegaan.